HTM

Human
Time
Management

M7M Consulting

Hur ska vi prioritera och planera rätt?

Human time Management

Framgång genom struktur och strategi

E

Prioritera och planera sin tid

Alla företag vill vara framgångsrika. Grundläggande för framgång är att prioritera och planera sin tid. Detta gäller oavsett vilken metod, teknik eller verktyg som används.
E

Konkreta verktyg

Human Time Management, HTM, handlar om hur vi fungerar mentalt när det gäller att prioritera och planera. Arbetssättet ger dig konkreta verktyg för att skapa en effektiv struktur och tidshantering i ditt arbete.
E

Nytt arbetssätt

HTM hjälper dig att skapa nya vanor på arbetet för att få ut det mesta möjliga av din tid.

Affärsnytta

Många medarbetare känner sig stressade i vardagen och uttrycker att de inte har tid. De upplever att det är svårt att prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Då kan verktyg som hjälper dem att välja bort störningar vara ett sätt att skapa struktur.

Digitala verktyg kan användas på ett mer optimalt sätt för att kunna planera och få bättre överblick och kontroll över aktiviteter.

M7M utvärderar och utvecklar kontinuerligt utbildningen. Vi vill öka era anställdas välmående samtidigt som er organisation blir effektivare och får bättre resultat.

Forskning

Psykisk ohälsa är den ledande orsaken till sjukskrivningar i Sverige. Det är framförallt stress som bidrar till ohälsan.

Forskning visar att de som kan hantera störningar och informationsflöden upplever mindre stress. Hur individer ser på stress har en avgörande betydelse för hur stress påverkar dem.

Målet med HTM är att erbjuda medarbetare verktyg för att hantera uppgifter och negativ stress. HTM har tagits fram utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Vi följer med i forskningen och gör utvärderingar av utbildningens resultat vilka återges till kund efter utbildningen.

Vill ni veta mer om HTM
och hur vi kan hjälpa till?

För mer information och offert

Kontakta oss

Vilka är vi?

Gudmundur Smarason

Grundare, VD

Six Sigma – Black Belt
Scrum Master
Lean expert
PLC Programmerare
ISO Revisionsledare

Dr. Anders Rasmussen

Forskningsansvarig

Docent – Lunds universitet
Ph.D i Neurovetenskap
B.Sc i Psykologi
Publicerat 22 vetenskapliga artiklar

Dr. Michael Ohler

Kvalitetssäkringsansvarig

Dr. Experimental Physics
Six Sigma – Master Black Belt
M.D. European Six Sigma Club, Tyskland Publicerat 37 vetenskapliga artiklar