World-Class
Project
Management

M7M Consulting

Effektiv projektledning

M7M Consulting

Erbjuder

N

Rådgivning

N

Utbildning

N

Handledning

N

Konsultuppdrag

Projektledning

Vi erbjuder specialistkompetens inom följande

 • Strukturerad dokumentation
 • Projektorganisation
 • Problemdefinition
 • Grundorsaksanalys
 • Kravspecifikation
 • Riskanalys
 • Business plan
 • Milstolpar
 • Tollgates
 • Tidplan
 • Actions
 • Status
 • Välfungerande beslutsprocess
 • Resursplanering
 • Projektroller med fokus på sitt ansvar
 • Time managment
 • Visual management
 • Tydlig kommunikation för status

Kontakta oss

Nyfiken på att veta mer om M7M Consulting eller
vad vi kan tillföra din organisation?